• EN

  Szukaj

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU

  Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.angelikajozefczyk.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.


  Wstęp

  1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.angelikajozefczyk.com (dalej sklep www) jest Angelika Józefczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: "Angelika Józefczyk", AJ Studio Design, ul. Ogrodowa 7B, 95-200 Pabianice, Polska, NIP: 7312053352, REGON: 365572618, contact@angelikajozefczyk.com, zwana dalej Usługodawcą.

  2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym wwww.angelikajozefczyk.com.

  3. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

  4. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu.


  Złożenie i realizacja zamówienia

  1. Do złożenia zamówienia, wymagane jest wypełnienie formularza zakupowego. Wypełniając formularz Kupujący podaje swoje dane osobowe oraz adres e-mail

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

  3. Kupujący wypełniając formularz zakupowy w sklepie internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez nas serwisów, usług i funkcjonalności w celach statystycznych i marketingowych. www.angelikajozefczyk.com informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

  4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.angelikajozefczyk.com, w szczególności opisy, zdjęcia, wymiary produktów, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

  5. Klient może składać Zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

  6. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym, składa się z trzech kroków:
  krok 1: wybranie przez Kupującego produktu,
  krok 2: złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu wypełniając formularz zakupowy (podając swoje dane korespondencyjne na które wybrany produkt ma być wysłany),
  krok 3: wybór płatności i dostawy produktu.

  7. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin, od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą mailową (automatycznie wysyłany mail potwierdzający złożenie zamówienia). Co stanowi zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

  8. Kupujący dostaje maile informujące o stanie realizacji zamówienia.

  9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

  10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1-3 dni od momentu zaksięgowania środków.

  11. Wysłanie zamówienia następuje w ciągu od 1 do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. Wysyłanie zamówień dokonywane jest od poniedziałku do piątku.

  12. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.
  Kurier GLS – 23 zł
  Poczta polska – 16 zł.

  13. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

  14. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu. Usługodawca nie wystawia faktur VAT.

  15. Zamówienia można odwoływać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

  16. www.angelikajozefczyk.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za przesyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

  17. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej Protokołu Reklamacji.

  18. W przypadku zwrotu, towar musi być odesłany przesyłką kurierską. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie produktów do transportu.

  19. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

  20. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski Kurierem GLS lub Pocztą Polską.

  21. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

  22. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

  23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

  24. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  25. www.angelikajozefczyk.com dopuszcza następujące formy płatności: płatność przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedającego nr konta bankowego.

  26. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


  Gwarancja, Reklamacje

  1. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

  2. Zamówione produkty pakowane są w kartony z tektury falistej.

  3. Sprzedający udziela gwarancji na okres 1 roku od daty sprzedaży.

  4. Wszelkie roszczenia gwarancyjne zgłaszane powinny być bezpośrednio do Sprzedającego.

  5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego.

  6. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

  7. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

  8. Zwracany produkt ulega zwrotowi tylko wtedy, gdy jest w stanie niezmienionym, musi posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria, dokumenty sprzedaży produktu oraz poprawnie wypełniony formularz zwrotu (do pobrania tutaj). Zwrot nie jest możliwy w momencie, kiedy został zakupiony jedyny i niepowtarzany produkt, bądź rzecz została wykonana na indywidualne zamówienie.

  9. Zwracany towar, który nosi ślady użytkowania nie zostanie przyjęty do zwrotu.

  10. W razie zwrotów towaru, Sprzedający ponosi koszty przesyłki towaru do i od Kupującego.

  11. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią potwierdzenia sprzedaży. 

  12. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  13. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, środki zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr konta bankowego niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu.

  14. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

  15. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  16. Reklamacje oraz zwroty należy wysyłać na adres:

  Angelika Józefczyk
  ul. Drewnowska 9
  95-200 Pabianice


  Postanowienia końcowe

  1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 

  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.angelikajozefczyk.com. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  6. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  7. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

  8. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie sklepu www.angelikajozefczyk.com.

  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.10.2016.


  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów